Keurmerken

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) ziet erop toe dat uw bijdrage aan het Ronald McDonald Kinderfonds goed wordt besteed. Lees over dit keurmerk, over onze ANBI-status en ons lidmaatschap van Goede Doelen Nederland.

CBF-Keur

Het Ronald McDonald Kinderfonds is in het bezit van het CBF-Keur van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Het CBF houdt toezicht op goede doelen in Nederland. Zij beoordeelt het bestuur en het beleid van de instelling, hoe ze geld binnenkrijgen, hoe ze het besteden en hoe ze daar verslag over uitbrengen. Als de goede doelen aan de criteria voldoen krijgen ze een stempel van goedkeuring; het CBF-Keur voor grote doelen of het CBF-Certificaat voor kleine doelen. Het Ronald McDonald Kinderfonds heeft in 2012 een toetsing gehad en heeft wederom het CBF-Keur gekregen.

ANBI

Het Ronald McDonald Kinderfonds is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit waarborgt dat het doel zich voor minstens negentig procent inzet voor het algemeen nut. Giften gedaan aan een ANBI-instelling zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Als ANBI geeft het Ronald McDonald Kinderfonds openheid van zaken. Voor meer informatie over de ondernomen activiteiten, de staat van baten en lasten, de samenstelling van de Raad van Toezicht en het beloningsbeleid, kunt u ons jaarverslag inzien. Voor het beleid rondom het uitvoeren van de doelstelling, verwijzen we u naar de meerjarenstrategie. Ook alle Ronald McDonald Huizen zijn aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling. Kijk voor de verantwoording per Huis op de websites van de Ronald McDonald Huizen.

Goede Doelen Nederland

Het Ronald McDonald Kinderfonds is lid van Goede Doelen Nederland, de branchevereniging van goede doelen. Ruim 120 landelijk wervende goede doelen zijn hierbij aangesloten.

NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld

Tot slot zijn alle dertien Ronald McDonald Huizen en de drie vakantiehuizen in het bezit van het keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld. Dit keurmerk is toegekend door de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV): de belangenorganisatie voor het vrijwilligerswerk in Nederland. Het NOV-keurmerk is een landelijk keurmerk dat wordt uitgereikt aan vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen die met hun vrijwilligersbeleid voldoen aan door NOV gestelde kwaliteitscriteria. Organisaties laten hiermee op een objectieve manier zien dat zij het vrijwilligerswerk succesvol en aantrekkelijk hebben georganiseerd.

In de Ronald McDonald Huizen en vakantiehuizen vervullen ruim 1.900 vrijwilligers 7 dagen per week, 365 dagen per jaar een onmisbare rol in de levens van zieke en gehandicapte kinderen en hun ouders. Zonder hen geen ‘thuis ver van huis’.