%
 • Fiets mee met HomeRide

  500 kilometer fietsen in 24 uur. In teamverband. In weer en wind.

 • Ren mee met HomeRun

  240 kilometer rennen in 24 uur. In estafettevorm. Dag en nacht.

 • Loop mee met HomeWalk

  120 kilometer lopen in 24 uur. In estafettevorm. Dag en nacht.

 • Start je eigen actie

  Je sportieve prestatie laten sponsoren of geld vragen i.p.v. cadeaus.

Ronald McDonald Huis Emma Amsterdam

Bij Emma Kinderziekenhuis AMC

Ga naar site

Ronald McDonald Huis Den Haag

Bij HagaZiekenhuis, locatie Juliana Kinderziekenhuis

Ga naar site

Ronald McDonald Huis Groningen

Bij Universitair Medisch Centrum Groningen

Ga naar site

Ronald McDonald Huis Leiden

Bij Willem-Alexander Kinderziekenhuis, Leids Universitair Medisch Centrum

Ga naar site

Ronald McDonald Huis Maastricht

Bij Maastricht UMC+

Ga naar site

Ronald McDonald Huis Nijmegen

Bij Radboundmc

Ga naar site

Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam

Bij Erasmus MC-Sophia

Ga naar site

Ronald McDonald Huis Middenwest-Brabant

Bij Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis of Libra Revalidatie & Audiologie, Leijpark

Ga naar site

Ronald McDonald Huis Utrecht

Bij Universitair Medisch Centrum Utrecht

Ga naar site

Ronald McDonald Huis Zuidoost-Brabant

Bij Maxima Medisch Centrum

Ga naar site

Ronald McDonald Huis Zwolle

Bij Isala

Ga naar site

Ronald McDonald Huiskamer Emma Amsterdam

Bij Emma Kinderziekenhuis AMC

Ga naar site

Ronald McDonald Huiskamer Delft

Bij Reinier de Graaf Gasthuis

Ga naar site

Ronald McDonald Huiskamer Den Haag

Bij HagaZiekenhuis, locatie Juliana Kinderziekenhuis

Ga naar site

Ronald McDonald Huiskamer Enschede

Bij Medisch Spectrum Twente

Ga naar site

Ronald McDonald Huiskamer Leiden, Daktuin

Bij Willem-Alexander Kinderziekenhuis, Leids Universitair Medisch Centrum

Ga naar site

Ronald McDonald Huiskamer Nijmegen

Bij Radboudumc

Ga naar site

Ronald McDonald Huiskamer Sophia Rotterdam, Speeldek

Bij Erasmus MC-Sophia

Ga naar site

Ronald McDonald Huiskamer Middenwest-Brabant

Bij Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in het Moeder- en Kindcentrum Fam

Ga naar site

Ronald McDonald Huiskamer Utrecht Máxima Centrum

Ga naar site

Ronald McDonald Huiskamer Utrecht Wilhelmina Kinderziekenhuis

Ga naar site

Ronald McDonald Huiskamer Zuidoost-Brabant

Bij Máxima Medisch Centrum

Ga naar site

Ronald McDonald Huiskamer Zwolle

Bij Isala

Ga naar site

Boshuus, Arnhem

Bij Klimmendaal en Rijnstate

Ga naar site

Hoeve, Beetsterzwaag

Bij Revalidatie Friesland

Ga naar site

Kindervallei, Valkenburg

Bij Adelante Kinderrevalidatie

Ga naar site
locaties Created with Sketch.

Waar gaat iedere euro naartoe?

Kinderfonds gezin in ziekenhuis hand op hand

Waar gaat iedere euro naartoe?

81 cent voor #keepingfamiliesclose

15 cent werven donateurs en communicatie

5 cent naar beheer en administratie

Het Ronald McDonald Kinderfonds hecht veel waarde aan openheid en transparantie. Daarom zorgt het Kinderfonds voor een nauwkeurige verantwoording van donaties, giften en uitgaven. Zo gaan we zorgvuldig om met de betrokkenheid van donateurs, sponsors en vrijwilligers.

Euro verdeling 2022

Onafhankelijk en zonder subsidie

Jouw euro wordt goed besteed. Van elke euro die het Kinderfonds uitgaf in 2022 werd 81 cent besteed aan de missie keeping families close.  15 cent werd besteed aan het werven van donateurs en sponsors en het communiceren over wat de Huizen, vakantiehuizen en Huiskamers doen. 5 cent ging naar beheer en administratie, en andere personeels- en kantoorkosten. Het Kinderfonds ontvangt geen subsidie van de overheid.

Opname kind

Alle jaarcijfers op een rij

Het Kinderfonds wil alle donaties en sponsormiddelen die worden gegund, op een zorgvuldige manier verantwoorden. In het jaarverslag van het Kinderfonds vind je alle informatie en achtergrond rondom de cijfers.

Ga naar het jaarverslag >

 

gezinnen in de Huizen

 

overnachtingen in de Huizen

 

Huiskamerbezoeken

55.757 nachtzoenen in 2022

In 2022 overnachtten 5.617 gezinnen in een Ronald McDonald Huis. In totaal sliepen de gezinnen 55.757 nachten in een Ronald McDonald Huis. Allemaal met hetzelfde doel: dicht bij hun zieke kind zijn, zodat ze binnen vijf minuten bij hun kind in het ziekenhuis kunnen zijn. En dat is belangrijk, onderstrepen ook ouders en zorgprofessionals. 96% van de ondervraagde ouders geeft aan dat ze de zorg voor hun zieke kind beter volhouden dankzij een plek in het Ronald McDonald Huis. 95% van de gevraagde zorgprofessionals stelt dat de Huizen bijdragen aan medisch en psychisch herstel van het kind.

Bekijk de impact van 2022 >

Ons doel

Het Ronald McDonald Kinderfonds wil samen met de Ronald McDonald Huizen, Huiskamers en vakantiehuizen in het land ervoor zorgen dat families met een ziek of zorgintensief kind optimaal voor hun kind kunnen zorgen en dicht bij elkaar kunnen zijn. Daarom bieden wij gezinnen met een ziek of zorgintensief kind een warm en gastvrij verblijf in logeerhuizen bij ziekenhuizen, huiskamers in de ziekenhuizen en vakantiehuizen.

Lees onze missie, visie en meerjarenstrategie >

CBF Erkenning

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laat het Kinderfonds zien dat we voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Maar liefst 4,4 miljard euro aan geefgeld staat onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat het Kinderfonds daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren. Het Ronald McDonald hecht veel waarde aan de CBF-erkenning.

Transparantie in één oogopslag: het CBF-Erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

Het CBF controleert ieder jaar of het Kinderfonds aan alle eisen voldoet. Die kwaliteitseisen worden opgesteld door een onafhankelijke commissie. Zo bouwen we samen aan een professionele en transparante wereld. Meer lezen over de kwaliteitseisen en het CBF? Kijk op geefgerust.nl.

Algemeen Nut Beogende Instelling

Het Ronald McDonald Kinderfonds is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat je je gift kunt aftrekken van je inkomsten- of vennootschapsbelasting. Het Kinderfonds hoeft bovendien geen schenk- of erfbelasting te betalen over ontvangen schenkingen en erfenissen. Je donatie komt dus 100% bij het goede doel terecht.

DDMA Privacy Waarborg

Het Ronald McDonald Kinderfonds heeft het keurmerk Privacy Waarborg van DDMA, wat inhoudt dat wij zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgaan en jouw privacy beschermen. DDMA is de branchevereniging van dialoogmarketing. Het Kinderfonds houdt zich aan alle wettelijke kaders en gedragscodes wat betreft het beschermen van persoonsgegevens. DDMA checkt jaarlijks of het Kinderfonds voldoet aan de kwaliteitseisen op het gebied van privacy en security. Lees meer over het Privacy Waarborg en DDMA? Kijk op privacywaarborg.nl.

RSIN-nummer

Het Ronald McDonald Kinderfonds is bij de Belastingdienst bekend onder RSIN-nummer 008057709.

Alle Ronald McDonald Huizen en vakantiehuizen zijn ook aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling. Kijk voor de verantwoording en het RSIN-nummer per Huis op de pagina’s van het specifieke Ronald McDonald Huis.

Algemene voorwaarden donaties

Bekijk de voorwaarden die van toepassing zijn op een donatie aan het Ronald McDonald Kinderfonds.

Gedragscodes

Tevens onderschrijft het Ronald McDonald Kinderfonds, de Gedragscode Fondsenwerving, het Wervingsrooster (een initiatief van Goede Doelen Nederland, Nederland Filantropieland en Vereniging Direct Dialogue Donateurwerving Nederland), de Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen Nederland, de Gedragsregels integriteit Ronald McDonald Netwerk, onze Gedragscode voor leveranciers en sponsors en de SBF Code Goed Bestuur.”

Klachtenprocedure

Het Ronald McDonald Kinderfonds zet zich in om haar diensten zo optimaal mogelijk te verlenen. Desondanks kun je toch een klacht hebben. In onze klachtenprocedure lees je hoe het Kinderfonds een klacht behandelt. Heb je een klacht over een Huis, Huiskamer of vakantiehuis? Kijk dan bij het betreffende Huis voor de klachtenprocedure.

Online meldpunt integriteit

Het Ronald McDonald Kinderfonds en de Ronald McDonald Huizen, Huiskamers en vakantiehuizen maken zich sterk voor een veilige, integere werkomgeving voor iedereen. Dat kunnen wij alleen met elkaar. Merk je gedrag op dat niet past binnen onze waarden? Deel je zorgen met ons. Lees hier hoe je een melding doet van (vermeend) grensoverschrijdend gedrag of van (een vermoeden van) een misstand.

Statuten

Bekijk de statuten van Stichting Ronald McDonald Kinderfonds. Kijk voor de statuten van de Huizen en vakantiehuizen bij het betreffende Huis of vakantiehuis. 

Medici aan het woord

‘Ronald McDonald Huis is essentieel voor de zorg’

“Dat de Ronald McDonald Huizen er zijn, is essentieel voor de zorg. Door de Huizen kunnen ouders even rust nemen. Dat helpt bij de zorg voor je kind. Want als je goed voor jezelf zorgt, kun je ook goed voor je kind zorgen."

Bram Muis

Verpleegkundige op de NICU

Het verhaal van Bram Muis
Vijf vragen aan Dr. Willem de Vries

“De eerste levensperiode is de gevoeligste periode om een veilige band tussen ouder en kind op te bouwen. Door dicht bij hun kind te zijn stimuleren ouders ook de groei van hun kind.''

Willem de Vries

Plaatsvervangend hoofd Neonatologie UMC Utrecht

Het verhaal van Willem de Vries
De positieve impact van nabijheid is indrukwekkend

“Uit onderzoek weten we dat als ouders meer aanwezig zijn, kinderen beter groeien en ouders minder stress ervaren. En als ouders in het Huis verblijven, dan zorgt dat ook voor ons als zorgverleners rust."

Anton en Martijn

Neonatologen Emma Kinderziekenhuis Amsterdam

Het verhaal van Anton en Martijn