%
 • Fiets mee met HomeRide

  500 kilometer fietsen in 24 uur. In teamverband. In weer en wind.

 • Ren mee met HomeRun

  240 kilometer rennen in 24 uur. In estafettevorm. Dag en nacht.

 • Loop mee met HomeWalk

  120 kilometer lopen in 24 uur. In estafettevorm. Dag en nacht.

 • Start je eigen actie

  Je sportieve prestatie laten sponsoren of geld vragen i.p.v. cadeaus.

Ronald McDonald Huis Emma Amsterdam

Bij Emma Kinderziekenhuis AMC

Ga naar site

Ronald McDonald Huis Den Haag

Bij HagaZiekenhuis, locatie Juliana Kinderziekenhuis

Ga naar site

Ronald McDonald Huis Groningen

Bij Universitair Medisch Centrum Groningen

Ga naar site

Ronald McDonald Huis Leiden

Bij Willem-Alexander Kinderziekenhuis, Leids Universitair Medisch Centrum

Ga naar site

Ronald McDonald Huis Maastricht

Bij Maastricht UMC+

Ga naar site

Ronald McDonald Huis Nijmegen

Bij Radboundmc

Ga naar site

Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam

Bij Erasmus MC-Sophia

Ga naar site

Ronald McDonald Huis Middenwest-Brabant

Bij Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis of Libra Revalidatie & Audiologie, Leijpark

Ga naar site

Ronald McDonald Huis Utrecht

Bij Universitair Medisch Centrum Utrecht

Ga naar site

Ronald McDonald Huis Zuidoost-Brabant

Bij Maxima Medisch Centrum

Ga naar site

Ronald McDonald Huis Zwolle

Bij Isala

Ga naar site

Ronald McDonald Huiskamer Emma Amsterdam

Bij Emma Kinderziekenhuis AMC

Ga naar site

Ronald McDonald Huiskamer Delft

Bij Reinier de Graaf Gasthuis

Ga naar site

Ronald McDonald Huiskamer Den Haag

Bij HagaZiekenhuis, locatie Juliana Kinderziekenhuis

Ga naar site

Ronald McDonald Huiskamer Enschede

Bij Medisch Spectrum Twente

Ga naar site

Ronald McDonald Huiskamer Leiden, Daktuin

Bij Willem-Alexander Kinderziekenhuis, Leids Universitair Medisch Centrum

Ga naar site

Ronald McDonald Huiskamer Nijmegen

Bij Radboudumc

Ga naar site

Ronald McDonald Huiskamer Sophia Rotterdam, Speeldek

Bij Erasmus MC-Sophia

Ga naar site

Ronald McDonald Huiskamer Middenwest-Brabant

Bij Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in het Moeder- en Kindcentrum Fam

Ga naar site

Ronald McDonald Huiskamer Utrecht Máxima Centrum

Ga naar site

Ronald McDonald Huiskamer Utrecht Wilhelmina Kinderziekenhuis

Ga naar site

Ronald McDonald Huiskamer Zuidoost-Brabant

Bij Máxima Medisch Centrum

Ga naar site

Ronald McDonald Huiskamer Zwolle

Bij Isala

Ga naar site

Boshuus, Arnhem

Bij Klimmendaal en Rijnstate

Ga naar site

Hoeve, Beetsterzwaag

Bij Revalidatie Friesland

Ga naar site

Kindervallei, Valkenburg

Bij Adelante Kinderrevalidatie

Ga naar site
locaties Created with Sketch.

Privacyverklaring

Het Ronald McDonald Kinderfonds zorgt samen met de Ronald McDonald Huizen, Huiskamers en vakantiehuizen ervoor dat gezinnen met een ziek of zorgintensief kind dicht bij elkaar kunnen zijn.

🇬🇧 For English, click here

De Stichting Ronald McDonald Kinderfonds heeft haar statutaire zetel in Amsterdam en staat vermeld in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 41205545. Het Kinderfonds houdt kantoor aan: Stationsplein 13, 3818 LE Amersfoort en heeft RSIN-nummer 008057709. Het Kinderfonds is Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): het Kinderfonds bepaalt zelf de doeleinden en middelen van verwerking van jouw gegevens. 

Kinderfonds AVG

Verwerking persoonsgegevens 

Jij bent belangrijk. Als gast, donateur, vrijwilliger, sponsor, giftgever, symposiumbezoeker, HomeRider, HomeRunner of HomeWalker. Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform de AVG en overige privacy gerelateerde wet- en regelgeving. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor het realiseren van onze doelstellingen. Wij voeren (interne) analyses uit om onze processen te verbeteren, diensten te ontwikkelen, de belangen van onze relaties te behartigen en marktonderzoek te doen. We gaan uitermate voorzichtig om met jouw gegevens en doen er alles aan wat binnen ons vermogen ligt om misbruik van deze gegevens te voorkomen. Afhankelijk van de activiteit waarvoor je je aanmeldt, zullen wij alleen de noodzakelijke gegevens registreren. Als je je bijvoorbeeld als donateur aanmeldt, verwerken wij persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres, geslacht, betaalgegevens en telefoonnummer. 

Bekijk de infographic 'Hoe gaan we met jouw persoonsgegevens om?' in pdf.

Toepassing privacystatement  

Dit privacystatement is van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens door het Kinderfonds en door het Kinderfonds beheerde websites. Dit privacystatement hoort bij onze websites zoals aangegeven op kinderfonds.nl/disclaimer.  

Informatie op maat 

Relaties ontvangen vier keer per jaar het magazine [t]Huis. Zo blijf je betrokken bij de Ronald McDonald Huizen, Huiskamers en vakantiehuizen. Je kunt je voor dit magazine op ieder gewenst moment afmelden. Digitale nieuwsbrieven ontvang je alleen als je daarvoor toestemming hebt gegeven. Iedere digitale nieuwsbrief bevat een link waarmee je je op ieder gewenst moment kunt afmelden. 

Beveiliging persoonsgegevens 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens goed beveiligd zijn. Zo hebben wij een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en bewaren wij data in een beveiligde omgeving.  

Bewaartermijnen 

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor een goede uitvoering van onze dienstverlening. We houden hierbij in elk geval de wettelijke bewaartermijnen aan. 

Rechten 

Je hebt het recht om bij ons een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens.  

Je hebt ook het recht van verzet. Dit betekent dat je je kunt verzetten tegen het gebruik door het Kinderfonds van je gegevens voor onze campagnes of ander gebruik van je gegevens vanwege persoonlijke omstandigheden van je kant.  

Een dergelijk verzoek kan worden gedaan door een mail te sturen naar [email protected]. Als je hierover vragen hebt kun je ook bellen naar 088-2219000. Dit verzoek kunnen we alleen in behandeling nemen als we je identiteit kunnen vaststellen en indien je niet langer dan 6 maanden geleden een vergelijkbaar verzoek hebt gedaan.  

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens over het gebruik van je persoonsgegevens door het Kinderfonds. 

Uitwisseling gegevens 

Wij maken gebruik van diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacystatement. We hebben met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten afgesloten, waarin onder meer is opgenomen dat zij uitsluitend persoonsgegevens in opdracht van ons verwerken en dat zij voldoende waarborging bieden ten aanzien van technische en organisatorische beveiliging. Wij garanderen dat wij geen (persoons)gegevens aan derden verkopen, verhuren of anders commercieel ter beschikking stellen. 

Cookies 

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op jouw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik of functioneren van de site. Noodzakelijke cookies helpen onze website bruikbaarder te maken door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Voor alle andere soorten cookies, zoals voorkeur- en marketingcookies, hebben wij jouw toestemming nodig. Die vragen we dan ook als je onze website bezoekt. Als je wilt dat we alleen de noodzakelijke cookies opslaan, kun je dit zelf aanpassen. In onze cookieverklaring zie je een overzicht van de verschillende soorten cookies en het doel ervan. Hier pas je, indien gewenst, ook jouw toestemming aan.

Op onze website kun je content, zoals nieuwsartikelen en verhalen, delen op jouw persoonlijke social media accounts door middel van de social share buttons. Ook kun je YouTube filmpjes direct op onze site afspelen. Doordat wij deze functies voor social media bieden, delen wij informatie over het gebruik van onze site met partners voor social media, die dit kunnen gebruiken voor advertentiedoeleinden. 

Door Google Analytics worden op alle door het Kinderfonds beheerde sites volledig geanonimiseerde gegevens over het bezoekersgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe onze websitebezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie voor de inrichting van onze website. Daarnaast optimaliseren wij hiermee de werking van de website om jou beter van dienst te kunnen zijn. Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben we onder meer de volgende maatregelen getroffen: 

 • De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld; 
 • We hebben alle mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’ uitgezet; 
 • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.  

Mocht je toch niet willen dat jouw geanonimiseerde gegevens naar Analytics worden verzonden dan kun je gebruikmaken van de  Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Wijzigingen privacystatement 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Als je deze verklaring geregeld raadpleegt blijf je op de hoogte van deze wijzigingen. 

Contact 

Heb je vragen over het privacystatement van het Ronald McDonald Kinderfonds? Bel 088-2219000 of mail [email protected]

juni 2021