247-round action2 family bed blokken calendar chevron-right-blue cup daynight zon-maan EnvelopeSimple euro facebook family family Combined Shape flipflops gaming gift-together geef-samen kado group group vrijwilliger hands heart hearts-2 bike run home-walk Fill 1 houses huiskamer map Path nachtzoen open %% projects Download QR-code rolstoel Fill 1 Combined Shape siblings Combined Shape sofa star star teddy time time train twitter Combined Shape washing-machine whatsapp youtube
 • Fiets mee met HomeRide

  500 kilometer fietsen in 24 uur. In teamverband. In weer en wind.

 • Ren mee met HomeRun

  240 kilometer rennen in 24 uur. In estafettevorm. Dag en nacht.

 • Loop mee met HomeWalk

  120 kilometer lopen in 24 uur. In estafettevorm. Dag en nacht.

 • Start je eigen actie

  Je sportieve prestatie laten sponsoren of geld vragen i.p.v. cadeaus.

Ronald McDonald Huis Emma Amsterdam

Bij Emma Kinderziekenhuis AMC

Ga naar site

Ronald McDonald Huis Den Haag

Bij HagaZiekenhuis, locatie Juliana Kinderziekenhuis

Ga naar site

Ronald McDonald Huis Groningen

Bij Universitair Medisch Centrum Groningen

Ga naar site

Ronald McDonald Huis Leiden

Bij Willem-Alexander Kinderziekenhuis, Leids Universitair Medisch Centrum

Ga naar site

Ronald McDonald Huis Maastricht

Bij Maastricht UMC+

Ga naar site

Ronald McDonald Huis Nijmegen

Bij Radboundmc

Ga naar site

Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam

Bij Erasmus MC-Sophia

Ga naar site

Ronald McDonald Huis Middenwest-Brabant

Bij Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis of Libra Revalidatie & Audiologie, Leijpark

Ga naar site

Ronald McDonald Huis Utrecht

Bij Universitair Medisch Centrum Utrecht

Ga naar site

Ronald McDonald Huis Zuidoost-Brabant

Bij Maxima Medisch Centrum

Ga naar site

Ronald McDonald Huis Zwolle

Bij Isala

Ga naar site

Ronald McDonald Huiskamer Emma Amsterdam

Bij Emma Kinderziekenhuis AMC

Ga naar site

Ronald McDonald Huiskamer Delft

Bij Reinier de Graaf Gasthuis

Ga naar site

Ronald McDonald Huiskamer Den Haag

Bij HagaZiekenhuis, locatie Juliana Kinderziekenhuis

Ga naar site

Ronald McDonald Huiskamer Enschede

Bij Medisch Spectrum Twente

Ga naar site

Ronald McDonald Huiskamer Leiden, Daktuin

Bij Willem-Alexander Kinderziekenhuis, Leids Universitair Medisch Centrum

Ga naar site

Ronald McDonald Huiskamer Nijmegen

Bij Radboudumc

Ga naar site

Ronald McDonald Huiskamer Sophia Rotterdam, Speeldek

Bij Erasmus MC-Sophia

Ga naar site

Ronald McDonald Huiskamer Middenwest-Brabant

Bij Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in het Moeder- en Kindcentrum Fam

Ga naar site

Ronald McDonald Huiskamer Utrecht Máxima Centrum

Ga naar site

Ronald McDonald Huiskamer Utrecht Wilhelmina Kinderziekenhuis

Ga naar site

Ronald McDonald Huiskamer Zuidoost-Brabant

Bij Máxima Medisch Centrum

Ga naar site

Ronald McDonald Huiskamer Zwolle

Bij Isala

Ga naar site

Boshuus, Arnhem

Bij Klimmendaal en Rijnstate

Ga naar site

Hoeve, Beetsterzwaag

Bij Revalidatie Friesland

Ga naar site

Kindervallei, Valkenburg

Bij Adelante Kinderrevalidatie

Ga naar site
locaties Created with Sketch.

Gedragscode fondsenwerving

Het Ronald McDonald Kinderfonds beschikt over het keurmerk voor goede doelen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en voldoet daarmee aan alle regels die daaraan gesteld worden. Ook is het Ronald McDonald Kinderfonds lid van branchevereniging Goede Doelen Nederland en voldoet daarmee onder andere aan de SBF Code Goed bestuur, de regeling beloning directeuren goede doelen en de Richtlijn Financieel Beheer.

Hoe werft het Ronald McDonald Kinderfonds?

Het Ronald McDonald Kinderfonds heeft bij de fondsenwerving het uitgangspunt om de benodigde fondsen voor de Ronald McDonald Huizen op sympathieke wijze en ‘op maat’ te werven. Daarbij wordt gestreefd naar een lange termijnrelatie met de donateur en sponsor. Het Ronald McDonald Kinderfonds is een sterk merk en verbindt haar naam graag aan transparante acties van particulieren en nieuwe sponsors (die niet conflicteren met bestaande sponsors). Het Ronald McDonald Kinderfonds is terughoudendheid om haar naam te verbinden aan acties, georganiseerd door startende ondernemingen. Bij het werven van fondsen houdt het Ronald McDonald Kinderfonds zich aan onderstaande (gedrags-)codes:

Actievoorwaarden Ronald McDonald Kinderfonds

Wil jij in actie komen voor het Ronald McDonald Kinderfonds, de Huizen, Huiskamers of vakantiehuizen? Meld dan altijd je actie aan via [email protected]. Op jouw actie zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

Gedragscode straat- en huis-aan-huiswerving

​​​​​​​De gedragscode van de brancheorganisatie Vereniging Direct Dialogue Donateurwervers Nederland (DDDN) wordt door het Ronald McDonald Kinderfonds gevolgd.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

​​​​​​​Het Ronald McDonald Kinderfonds gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Gegevens wijzigen of heb je vragen? Bel 088 - 221 90 00 of mail [email protected]. Lees hier ook ons privacystatement

Gedragscode leveranciers en sponsoren

​​​​​​​Het Ronald McDonald Kinderfonds streeft in haar bedrijfsvoering naar optimaal en verantwoord rendement met respect voor mens en milieu. Daarom verwacht het Kinderfonds ook van haar leveranciers en sponsoren dat zij een aantal uitgangspunten ten aanzien van respect voor milieu en mens onderschrijven. Daartoe is de Leveranciersgedragscode opgesteld. ​​​​​​​

Huishoudelijk reglement Ronald McDonald Kinderfonds

​​​​​​​Het Ronald McDonald Kinderfonds hanteert een huishoudelijk reglement dat op alle medewerkers, stagiaires, vrijwilligers en extern ingehuurde krachten van toepassing is. Daarin is onder andere opgenomen dat alle bovengenoemde personen:

 • niet alleen tijdens maar ook na beëindiging van de dienstbetrekking zijn gehouden tot volstrekte geheimhouding van hetgeen hem door zijn werkzaamheden bekend is geworden omtrent gasten, donateurs, sponsors of andere relaties;

 • alle mogelijke situaties proberen te voorkomen waarbij een belangenverstrengeling of schijnbare belangenverstrengelingen zou kunnen ontstaan tussen de verplichting tot kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en persoonlijke belangen;
 • het aanbieden, geven of accepteren van een geschenk, vorm van zakelijk entertainment, of ander persoonlijk voordeel nooit is toegestaan indien:
  • het niet in lijn ligt met de gebruikelijke zakelijke praktijken;
  • het gaat om geld;
  • het een buitensporige waarde heeft;
  • het kan worden opgevat als smeergeld of steekpenningen;
  • of het een schending betekent van enige wet of regelgeving;
  • alle geformuleerde regels rondom dataveiligheid dienen na te leven.

Klachtenprocedure
Het Ronald McDonald Kinderfonds doet er alles aan om haar diensten zo optimaal mogelijk te verlenen. Uiteraard horen wij het graag als er iets niet naar wens verloopt. Ten eerste om de eventuele fout te kunnen herstellen, ten tweede omdat wij onze procedure dan indien nodig bij kunnen sturen. Lees hierbij onze klachtenprocedure.