Onze ambitie

Het Ronald McDonald Kinderfonds wil, samen met de Ronald McDonald Huizen in het land, er voor zorgen dat een ziek kind of een kind met een beperking zich geborgen en veilig voelt door de aanwezigheid van de ouders. Daarom bieden wij gezinnen met een ziek of gehandicapt kind een warm en gastvrij verblijf in logeerhuizen bij ziekenhuizen, Huiskamers in de ziekenhuizen en vakantiehuizen. ​

De vier kernwaarden van het Ronald McDonald Kinderfonds zijn:

  • Focus op welzijn van kinderen
  • Waarderen van mensen in de organisatie (vrijwilligers en betaalde krachten)
  • Trouw aan partners
  • Transparant, verantwoordelijk en ethisch

Noodzaak

Het Ronald McDonald Kinderfonds en de Ronald McDonald Huizen ontvangen geen subsidie. Om de continuïteit van dertien Huizen, dertien Huiskamers en drie vakantiehuizen van het Ronald McDonald Kinderfonds te waarborgen, is geld nodig.

Onze Huizen zijn zeven dagen per week, 365 dagen per jaar open. Er logeren honderden ouders per dag, die aangewezen zijn op een Ronald McDonald Huis om dicht bij hun zieke kind te kunnen zijn. De Huizen zijn geen luxe, maar noodzaak. Daarom is ook uw hulp hard nodig!

Meerjarenstrategie

De missie, visie, evenals de strategie en doelstellingen van het Ronald McDonald Kinderfonds zijn vastgesteld in de meerjarenstrategie (PDF).

Gedragscode 

Het Ronald McDonald Kinderfonds streeft in haar bedrijfsvoering naar optimaal en verantwoord rendement met respect voor mens en milieu. Daarom verwacht het Kinderfonds ook van haar leveranciers en sponsoren dat zij een aantal uitgangspunten ten aanzien van respect voor mens en milieu onderschrijven. Daartoe is de gedragscode voor leveranciers en sponsoren opgesteld.

Op de hoogte blijven als sponsor?

Vier keer per jaar versturen wij de speciale sponsornieuwsbrief. Abonneer u op deze gratis nieuwsbrief!

Bekijk onze nieuwsbrief